Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii 2024

W całej historii sztuka odgrywała główną rolę w rejestrowaniu i odzwierciedlaniu stanu społeczeństw i świata przyrody, w którym społeczeństwa istnieją.

Chociaż potrzebujemy racjonalnej, praktycznej wiedzy naukowej, potrzebujemy również wyjątkowych osobistych, estetycznych odpowiedzi, których dostarcza sztuka.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Programie Dotacyjnym Artystyczna Podróż Hestii 2024. Szukamy w nim projektów wystaw indywidualnych lub zbiorowych, realizowanych w roku 2024, których przesłaniem jest wzmocnienie przekazu o wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat zmieniającego się krajobrazu społecznego i środowiskowego, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie rozumienia i budowania zrównoważonego rozwoju.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami: kontakt@fundacjaaph.pl

  Forma podmiotu

  Dane dotyczące osoby zgłaszającej

  Dane dotyczące osoby zgłaszającej

  Adres korespondencyjny

  Dane dotyczące projektu

  Załączniki *

  Załącz plik PDF ze swoim portfolio (do 2 500 znaków, rozmiar pliku do 20Mb)

  Załącz list intencyjny w formacie PDF (rozmiar pliku do 20Mb)*

  Opis koncepcji *

  Opis kompletnej koncepcji wystawy wraz z listą twórców i twórczyń oraz wskazaniem kuratora/kuratorki

  Załącz do 10 zdjęć w formacie JPG

  lub podaj link do projektu

  Działania promocyjne *

  Opis proponowanych działań promocyjnych dotyczących wnioskowanego projektu do 2500 znaków ciągłego tekstu

  Program edukacyjny *

  Opis koncepcji programu edukacyjnego wraz z opisem działań do 2500 znaków ciągłego tekstu

  Uzasadnienie *

  Uzasadnienie zgodności proponowanego projektu z celami programu max. 2500 znaków ciągłego tekstu

  Wnioskowana kwota *

  Maksymalna kwoty dotacji (80 000 w przypadku instytucji / 50 000 w przypadku osoby indywidualnej)

  Założenia budżetu *

  Wpisz dodatkowe informacje dotyczące budżetu

  Dodatkowe linki

  Wprowadź każdy link w nowej linii

  (*) pola obowiązkowe